clock

Dzisiaj jest 18.07.2024 rok ,        godzina: 21:32 dudes     Dziś imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Anatomia układ nerwowy


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Anatomia układ nerwowy

Linki sponsorowane


I węchowy
Czuciowy, składa się z ok. 20nici nerwowych odchodzących od komórek węchowych błony śluzowej nosa. Wchodzą do czaszki przez otworki w kości sitowej i kończą się w opuszce węchowej.
II wzrokowy
Czuciowy. Wychodzi z komórek siatkówki oka i przebijając naczyniówkę i twardówkę wchodzi do czaszki kanałem wzrokowym. Od skrzyżowania mamy pasma wzrokowe, które rozdzielają się na korzeń przyśrodkowy i boczny kończące się w ciałach kolankowatych. W skrzyżowaniu wzrokowym tylko część włókien ulega strzyż. tak że każde pasmo wzrokowe ma połączenie z obiema gałkami ocznymi. Przecięcie pasma wzrokowego powoduje połowicze niedowidzenie w obu oczach np. przerwanie lewego pasma powoduje wypadnięcie prawej części pola widzenia w każdym oku.
III okołoruchowy
Ruchowy, wychodzi z mózgu w pobliżu istoty dziurkowanej przedniej i następnie przez zatokę jamistą wchodzi do oczodołu gdzie dzieli się na gałąź górną i dolną. Gg unerwia m. dźwigacz powieki górnej. Gd unerwia mm. proste oka przyśrodkowy i dolny oraz skośny dolny oka. Porażenie powoduje zaburz. prawie wszystkich ruchów gałki ocznej z wyj. odwiedzenia oraz nieznacznego ruchu ku dołowi i na zew. Występuje jeszcze opadanie powieki górnej, rozszerzenie źrenicy niereagującej na światło.
IV bloczkowy
Ruchowy, najcieńszy nerw wychodzący z pnia mózgu i przez szczelinę oczodołową górną wychodzi do oczodołu unerwiając m. skośny oka górny. Porażenie powoduje zez, ale tylko, gdy ludzik patrzy w górę.
V trójdzielny
Mieszany, włókna czuciowe unerwiają powieki i struktury głębokie twarzy. Włókna ruchowe unerwiają mm żuchwy. Wychodzi on na zewnątrz na granicy między mostem a konarem środ. móżdżkowym. Wychodzi 2 konarami. Przedni ruchowy, tylny czuciowy. W pobliżu części skalistej k. skroniowej część czuciowa tworzy zwój, od którego odchodzą 3 gałęzie: -nerw oczny-wychodzi z oczodołu przez szczelinę oczodołową górna i znowu dzieli się na 3 gałęzie (czołową, nosowo-rzęskowa,łzową) -nerw szczękowy opuszcza jamę czaszki przez otwór okrągły i wchodzi do dołu skrzydłowo podniebiennego. -nerw żuchwowy opuszcza jamę czaszki przez otwór owalny. mieszany. Uszkodzenie części czuciowej daje bóle twarzy. Ruchowej powoduje zbaczanie żuchwy w str porażoną przy otwieraniu ust i jest to spowod. osłabieniem napiecia m. żwacza i m.skroniowego.
VI odwodzący
Ruchowy, wychodzi z tylnej krawędzi mostu i wchodzi do oczodołu przez szczeline oczodołową górną. Unerwia m. prosty boczny oka.
VII twarzowy
Mieszany, przewaz część ruchowa. Część czuciowa to n.pośredni. Wychodzi z rdzenia przedł. wchodzi do przewodu słuchowego wew. i wychodzi przez otwór rylcowo-słuchowy. Unerwia wszystkie mm twarzy mimiczne. Porażenie powod. niedowład mm po jednej str. Po str porażonej twarz jest wygładzona, po zdrowej nie. Brak możliw. zmarszczenia czoła, zamknięcia oka.
VIII przeds-ślimakowy
Czyli statyczno-słuchowy, czuciowy zaopatruje narząd równowagi i słuchu. Cześć przeds.dot narządu równowagi, część ślimakowa dot narz spiralnego. Porażenie I części osłabia słuch, II zawroty głowy, zab rów, wymioty.
IX językowo-gardłowy
Mieszany z przewagą części czuciowej unerwiającej gardło i język. Cześć ruchowa unerwia mm gardła. Wychodzi z rdzenia przedł opuszczając czaszkę przez otwór żyły szyjnej. Tworzy 2 zwoje:górny utworzony w obrębie otworu i dolny poz otworem
X błędny
Mieszany. Zawiera 3 rodz włókien: czuciowe, ruchowe i przywspółczulne. Unerwia opony mózgowe, narządy szyi, serce, płuca i dużą część ukł. pokarm. Z czaszki wychodzi razem z n. jg IX przez otwór żyły szyjnej. W otworze tworzy zwój górny a poza dlony.To największy nerw ukł przywspółczulnego i najdł nerw czaszkowy, biegnie od głowy do jamy brzusznej
XI dodatkowy
Ruchowy, składa się z 2 części*korzenie czaszkowe wych z rdzenia przedł *korzenie rdzeniowe wychodzące z obrębu rdzen kręg z górnej części Korzenie rdzen wchodzą do czaszki i po wejściu łączą się z częścią czaszkową nerwu. Te częsći już połączone wychodzą z czaszki, ale cześć czaszkowa łączy się z X i unerwia mm krtani, a cześć rdzeniowa przebija m most-oboj-sut i biegnie do m czworobocznego grzbietu unerwiając ruchowo obydwa te mm., Jeżeli ta część jest porażona to są trudności z obróceniem głowy w bok.
XII podjęzykowy
Ruchowy, zaopatruje wszystkie mm języka i wychodzi z rdzenia przedł. Porażenie powoduje zbaczanie wyciągniętego języka w str porażona, a porażenie obustr unieruchamia język.


Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.