clock

Dzisiaj jest 19.08.2022 rok ,        godzina: 16:07 dudes     Dziś imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Informacje dla zdającego


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Informacje dla zdającego

Linki sponsorowane


Próbny Egzamin Zawodowy

ETAP PRAKTYCZNY
1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś, zawiera 5 stron i KARTĘ PRACY EGZAMINACYJNEJ. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny.
2. Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją załączoną do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
3. Po upływie tego czasu przystąp do rozwiązywania zadania. Rozwiązanie . zadania obejmuje opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania, wykonanie prac związanych z opracowanym projektem i sporządzenie dokumentacji z ich wykonania. Do opracowania projektu I dokumentacji wykorzystaj arkusze papieru i materiały, które otrzymasz przed rozpoczęciem egzaminu. Arkusze papieru, które wykorzystasz np. na notatki, oznacz zapisem BRUDNOPIS.
4. Opracowany projekt wraz z materiałami stanowiącymi jego ilustrację oraz dokumentacja związana z wykonaniem określonych prac to Twoja praca egzaminacyjna, której powinieneś nadać tytuł. Pracę egzaminacyjną oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny po zakończeniu egzaminu.
5. Na stronie tytułowej pracy egzaminacyjnej w prawym górnym jej rogu wpisz czytelnie swój numer PESEL i datę urodzenia. Ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej (rozpocznij od strony tytułowej).
6. W KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ, po rozwiązaniu zadania, zapisz: - odczytaną z arkusza egzaminacyjnego nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz zakreśl numer zadania,
- swój numer PESEL,
- swoją datę urodzenia,
- tytuł i liczbę stron pracy egzaminacyjnej oraz liczbę stron brudnopisu, które przekazujesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny po zakończeniu egzaminu. Powodzenia!


Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

LurguS - sklep dla masażystów i fizjoterapeutów.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.