clock

Dzisiaj jest 19.08.2017 rok ,        godzina: 18:48 dudes     Dziś imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji            Dołącz do e-Masaz.pl w G+          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Nerw promieniowy


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Nasze loga

Masaż
arrow

Nerw promieniowy

Linki sponsorowane


Nerw promieniowy ( nervus radialis) ð C5 - C8

Postępowanie usprawniające:
Okres porażenia
- 5 - 12 dni od uszkodzenia stosuje się terapie spoczynkową.
Okres kompensacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
Masaż:
- drenaż limfatyczny przy utrzymującym się obrzeku
Jeżeli do uszkodzenia doszło w okolicy dołu pachowego masażem obejmuje się tylko tkanki poniżej miejsca uszkodzenia. Miejsce uszkodzenia omijamy.
Ważne:
- dokładne opracowanie ręki
- dokładne opracowanie stawu promieniowo - nadgarstkowego
- dokładne opracowanie przedramienia (szczególnie strony grzbietowej)
- dokładne opracowanie grupy prostowników i zginaczy stawu łokciowego
Opracowanie ręki:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne kłębu i kłębika
- uciski na przestrzenie międzykostne
Opracowanie stawu promieniowo - nadgarstkowego:
- głaskanie
- rozcieranie
- uciski jednoczesne
Opracowanie przedramienia:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracja poprzeczna
Opracowanie ramienia:
- głaskanie
- rozcieranie delikatne
- delikatne, powierzchowne uciski jednoczesne
- nie wykonuje się głębokich rozcierań i ugniatań (mogą doprowadzić do dalszego uszkodzenia nerwu)!!!
Wraz z liczbą wykonywanych zabiegów wzrasta czas i siła zabiegu.
Po 10 zabiegu:
- delikatny masaż klasyczny okolicy łopatki z zastosowaniem:
1. głaskania
2. rozcierania okrężnego
3. ucisków punktowych wokół łopatki
- po kilku zabiegach dołączamy techniki segmentarne:
1. chwyt podłopatkowy
2. chwyt okołołopatkowy,
3. chwyt na m nadgrzebieniowy
Po pojawieniu się oznak reinerwacji dołączamy do postępowania opracowanie okolicy, w której nerw został uszkodzony. Stosuje się:
- głaskanie
- rozcieranie delikatne okrężne
- uciski jednoczesne
W obrębie mięśni porażonych dołącza się:
- głębokie rozcierania
- ugniatanie poprzeczne
- uciski naprzemienne
- wibracje podłużną
Tkanki nie objęte porażeniem masujemy słabiej niż porażone, wykorzystuje się:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracje poprzeczną

Uszkodzenie w okolicy stawu łokciowego
Początkowo masaż tylko poniżej i powyżej uszkodzenia. Samego miejsca uszkodzenia nie masujemy - nie zaburzamy procesu regeneracji, nie prowokujemy do dalszego uszkodzenia.
Poniżej miejsca uszkodzenia:
Opracowanie ręki i stawu promieniowo - nadgarstkowego:
- głaskanie
- rozcieranie podłużne
- rozcieranie poprzeczne
- uciski jednoczesne
- wibracja poprzeczna
Opracowanie przedramienia:
- głaskanie
- rozcieranie
- uciski
- delikatna wibracja
Opracowanie miejsca powyżej stawu łokciowego (powyżej miejsca uszkodzenia):
Cel - działanie odżywcze
- głaskanie
- rozcieranie powierzchowne
- uciski jednoczesne
- wibracja poprzeczna
Nie wykonuje się:
- głębokich rozcierań i ugniatań szczególnie w okolicy uszkodzenia narwu
Po pojawieniu się oznak reinerwacji dołączamy do postępowania opracowanie okolicy, w której nerw został uszkodzony. Stosuje się:
- głaskanie
- rozcieranie delikatne okrężne
- uciski jednoczesne
W obrębie mięśni porażonych dołącza się:
- głębokie rozcierania
- ugniatanie poprzeczne
- uciski naprzemienne
- wibracje podłużną
Tkanki nie objęte porażeniem masujemy słabiej niż porażone, wykorzystuje się:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracje poprzeczną
W miejscach powyżej uszkodzenia dołączamy:
- głębokie rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- ugniatanie poprzeczne
Kinezyterapia:
- ćwiczenia obejmują głównie prostowniki łokcia, ręki, palców i kciuka
- ćwiczenia czynne chwytne jeżeli są możliwe do wykonania wykonuje się w aparacie stabilizującym
- do ćwiczeń biernych aparat się ściąga
- dużo ćwiczeń manipulacyjnych

Okres adaptacji
Fizykoterapia
- zabiegi z poprzedniego okresu, szczególnie elektrostymulacja
Masaż
Cel:
- zwiększenie masy mm
- zwiększenie siły mm
- uaktywnienie przepływu krwi przez mm porażone
Techniki:
- wszystkie techniki masażu klasycznego z wyjątkiem oklepywań
- dużo ugniatania i wibracji szczególnie w obrębie mm porażonych
Kinezyterapia:
- ćwiczenia manipulacyjne
- terapia zajęciowa

Nerw pośrodkowy ( nervus medianus ) ð C5 - Th1

Postępowanie usprawniające:
Okres porażenia
- 5 - 12 dni od uszkodzenia stosuje się terapie spoczynkową.
- Szyna korekcyjna z częściowym zgięciem palców, odwiedzeniem i przeciwstawieniem kciuka
Okres kompensacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
- 10 - 20 zabiegów drenaż limfatyczny powyżej i poniżej miejsca uszkodzenia
- masaż klasyczny:
1. początkowo omijamy miejsce uszkodzenia, stosujemy:
- głaskanie
- rozcieranie
- uciski jednoczesne
- wibrację poprzeczną
2. dużo uwagi poświęcamy opracowaniu ręki dołączamy do wyżej wymienionych następujące techniki:
- rozcieranie poprzeczne grzbietowej i dłoniowej strony ręki
- ugniatanie podłużne kłębu i kłębika
- uciski naprzemienne mięśni dłoni
- uciski na przestrzenie m/kostne
Rozpoczynamy delikatnie, wraz z postępem procesu terapeutycznego wydłużamy czas trwania i siłę bodźca.
Opracowanie poniżej miejsca uszkodzenia:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie poprzeczne
- uciski naprzmienne
- wibracja podłużna
W obrębie tkanek zdrowych masaż jest lżejszy i obejmuje techniki:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracje poprzeczną
Ręka: ( z czasem usprawnienia dołączamy):
- ugniatanie poprzeczne kłeba i kłębika
- uciski naprzemienne
- wibracje poprzeczną grzbietu ręki
Od chwili reinerwacji masujemy miejsce uszkodzenia stosując:
- głaskanie podłużne
- głaskanie okrężne
- rozcieranie powierzchowne
W miarę postępu usprawniania dołączamy:
- głębokie rozcieranie
- delikatne ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracje poprzeczną
Powyżej miejsca uszkodzenia wykonuje się masaż z zastosowaniem wszystkich technik masażu klasycznego za wyjątkiem oklepywania.

Przy pojawieniu się kauzalgii zabiegi bezwzględnie przerwać!!!

Kinezyterapia:
- ćwiczenia bierne
- czynno - bierne
- czynne
- manipulacyjne
- terapia zajęciowa

Okres adaptacji
Fizykoterapia
- zabiegi z poprzedniego okresu, szczególnie elektrostymulacja
Masaż
Cel:
- zwiększenie masy mm
- zwiększenie siły mm
- uaktywnienie przepływu krwi przez mm porażone
Techniki:
- wszystkie techniki masażu klasycznego z wyjątkiem oklepywań
- dużo ugniatania i wibracji szczególnie w obrębie mm porażonych
Kinezyterapia:
- ćwiczenia manipulacyjne
- terapia zajęciowa


Nerw łokciowy ( nervus ulnaris ) ð C8 - Th1

Postępowanie usprawniające:
Okres porażenia
- 5 - 12 dni od uszkodzenia stosuje się terapie spoczynkową.
- Szyna korekcyjna
Okres kompensacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
- drenaż limfatyczny pierwsze kilka zabiegów pod warunkiem, że występuje obrzęk
Uszkodzenie nerwu w stawie łokciowym, masażem obejmujemy:
- rękę
- staw promieniowo - nadgarstkowy
- przedramię
- ramię
- w późniejszym okresie staw łokciowy
Uszkodzenie nerwu w stawie nadgarstkowym, masażem obejmujemy:
- rękę
- przedramię
- ramie
- w późniejszym czasie staw nadgarstkowo - promieniowy
I. masaż powyżej i poniżej miejsca uszkodzenia
- poniżej miejsca uszkodzenia stosujemy:
1. głaskanie palców
2. rozcieranie palców
3. ugniatanie podłużne mm kłębu i kłębika
4. uciski na przestrzenie m/kostne
- powyżej miejsca uszkodzenia:
1. działanie masażu odżywcze, z zastosowaniem technik:
- głaskania
- rozcierania powierzchownego
- ucisków jednoczesnych
- wibracji poprzecznej
Stopniowo zwiększamy czas trwania i intensywność masażu.
Przy pojawieniu się objawów reinerwacji w opracowaniu dołączamy miejsce, w którym nerw został uszkodzony.
Później dołączamy w miejscach porażonych mm - techniki pobudzające - ugniatanie poprzeczne oraz wibrację podłużną.
Kinezyterapia
- ćwiczenia zgodne ze stwierdzonymi deficytami
- ćwiczenia manipulacyjne
- terapia zajęciowa
Okres adaptacji
Fizykoterapia
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
Cel:
- zwiększenie masy mm
- zwiększenie siły mm
- uaktywnienie przepływu krwi przez mm porażone
Techniki:
- wszystkie techniki masażu klasycznego z wyjątkiem oklepywań
- dużo ugniatania i wibracji szczególnie w obrębie mm porażonych
Kinezyterapia:
- kontynuacja z okresu kompensacji
Porażenie nerwu udowego - L2 - L4

Postępowanie usprawniające:
Okres porażenia
- 5 - 12 dni od uszkodzenia stosuje się terapie spoczynkową.
- Szyna obejmująca nogę od tyłu i zachodzącą na stopę
Okres kompensacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
- początkowo omijamy miejsce uszkodzenia
- masażem obejmujemy:
1. stopę
2. staw skokowy
3. podudzie
4. staw kolanowy
- w masażu stosuje się wszystkie techniki masażu klasycznego
- 2 razy w tygodniu masaż kkg
- masaż kd zdrowej
- grupę mm tylną i boczna uda masujemy klasycznie z zastosowaniem technik rozluźniających
- na stronie przedniej stosuje się:
1. głaskanie
2. rozcieranie powierzchowne
3. uciski jednoczesne
4. wibracja poprzeczna
- zwiększamy stopniowo siłę i czas trwania zabiegu
- dołączamy techniki:
1. głaskanie
2. rozcieranie poprzeczne
3. ugniatanie poprzeczne
4. uciski naprzemienne
5. wibrację podłużną
6. roztrząsanie
7. rozluźnianie i gimnastykę rzepki
Od momentu, gdy pacjent zaczyna chodzić dołączamy opracowanie:
- stawu biodrowego
- odcinka l - s kręgosłupa
Kinezyterapia:
- początkowo ćwiczenia w ułożeniu na zdrowym boku
- ćwiczenia w odciążeniu dla stawu kolanowego
- SET
- UGUL
- Izometria przy powracającej funkcji
- Stabilizacja głęboka kolana i biodra
- Nauka chodu
Okres adaptacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
- masaż klasyczny z zastosowaniem wszystkich technik za wyjątkiem oklepywania, opracowanie przede wszystkim obejmuje przednio - przyśrodkową część uda
- stosowane techniki to:
1. ugniatanie poprzeczne
2. wibracjaFizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


LurguS - olejki do masażu, oliwki do masażu, stoły do masażu

Stoły do masażu

HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

doMASAZU.pl Sprzęt do masażu i rehabilitacji. Pełne wyposażenie gabinetu.

Tutaj zakupisz stoły do masażu czołowych polskich producentów. Pełne wyposażenie gabinetu masażu i rehabilitacji


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Kopiowanie za zgodą redakcji.