clock

Dzisiaj jest 08.05.2021 rok ,        godzina: 0:32 dudes     Dziś imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Informacje dla zdającego


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Fotele z masażem Pro-Wellness

Stoły do masażu

Stoły do masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Informacje dla zdającego

Linki sponsorowane


Próbny Egzamin Zawodowy

ETAP PRAKTYCZNY
1. Sprawdź czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś, zawiera 5 stron i KARTĘ PRACY EGZAMINACYJNEJ. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny.
2. Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją załączoną do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
3. Po upływie tego czasu przystąp do rozwiązywania zadania. Rozwiązanie . zadania obejmuje opracowanie projektu realizacji prac określonych w treści zadania, wykonanie prac związanych z opracowanym projektem i sporządzenie dokumentacji z ich wykonania. Do opracowania projektu I dokumentacji wykorzystaj arkusze papieru i materiały, które otrzymasz przed rozpoczęciem egzaminu. Arkusze papieru, które wykorzystasz np. na notatki, oznacz zapisem BRUDNOPIS.
4. Opracowany projekt wraz z materiałami stanowiącymi jego ilustrację oraz dokumentacja związana z wykonaniem określonych prac to Twoja praca egzaminacyjna, której powinieneś nadać tytuł. Pracę egzaminacyjną oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny po zakończeniu egzaminu.
5. Na stronie tytułowej pracy egzaminacyjnej w prawym górnym jej rogu wpisz czytelnie swój numer PESEL i datę urodzenia. Ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej (rozpocznij od strony tytułowej).
6. W KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ, po rozwiązaniu zadania, zapisz: - odczytaną z arkusza egzaminacyjnego nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz zakreśl numer zadania,
- swój numer PESEL,
- swoją datę urodzenia,
- tytuł i liczbę stron pracy egzaminacyjnej oraz liczbę stron brudnopisu, które przekazujesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego etap praktyczny po zakończeniu egzaminu. Powodzenia!


Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

LurguS - sklep dla masażystów i fizjoterapeutów.

Stoły do masażu

ProWellness - Producent foteli z masażem.

Fotele z masażem Pro-Wellness

Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.