clock

Dzisiaj jest 23.04.2024 rok ,        godzina: 19:43 dudes     Dziś imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Mięśnie brzucha


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Mięśnie brzucha

Linki sponsorowane


Mięśnie brzucha dzielą sie na mięśnie płaskie i mięśnie podłużne. 1. Mięśnie płaskie brzucha są mięśniami wydechowymi: a. Mięsień skośny brzucha zewnętrzny leży powierzchownie na przednio bocznej powierzchni ściany brzucha. Włókna mięśnia przebiegają ukośnie ku przodowi i dołowi. Obustronny- skurcz mięśni zgina kręgosłup powodując pochylenie tułowia ku przodowi. Jednostronny skurcz mięśnia skręca tułów i kręgosłup w stronę przeciwna. Unerwiony przez nn. międzyżebrowe (Th5-Thl2), n. biodrowo-podbrzuszny ( Th12 L1 ) i biodrowo-pachwinowy ( L1 ) . b. Mięsień skośny brzucha wewnętrzny leży pod m. skośnym brzucha zewnętrznym. Włókna mięśnia układają się wachlarzowato, ukośnie ku przodowi i górze, poprzecznie oraz ukośnie ku przodowi i dołowi. Kurcząc się skręca i pochyla kręgosłup i tułów w swoją stronę. Współdziała z m. skośnym brzucha zewnętrznym. Od dolnego brzegu mięśnia odczepia sie wiązka włókien, która tworzy m. dźwigacz jądra. Unerwiony jak m. skośny brzucha zewnętrzny.
c. Mięsień poprzeczny brzucha. Jest to ważny mięsień wytwarzający tłocznie brzuszną. Leży najgłębiej ze wszystkich mięśni płaskich brzucha. Jest pokryty przez m. skośny wewnętrzny brzucha. Od dolnego brzegu mięśnia odczepia sie wiązka włókien, która z podobną wiązką m. skośnego wewnętrznego brzucha tworzy m. dźwigacz jądra. Mięsień poprzeczny brzucha jest unerwiony przez nn. międzyżebrowe (Th6Th12), n. biodrowo-podbrzuszny (Th12-L1), n. biodrowo-pachwinowy (L1) oraz n. płciowo-udowy (L1-L2).
2. Mięśnie podłużne brzucha
a. Mięsień prosty brzucha jest kształtu taśmy biegnącej w przedniej ścianie brzucha od powierzchni zewnętrznych chrząstek żebrowych i wyrostka mieczykowatego mostka do spojenia łonowego. Mięsień jest podzielony na odcinki przez smugi ścięgniste. Jest antagonista m. prostownika grzbietu. Skurcz mięśnia pochyla tułów ku przodowi. Przy ustaleniu klatki piersiowej unosi miednice. Jest mięśniem wydechowym. Współdziała z mięśniami płaskimi brzucha w wytwarzaniu tłoczni brzusznej. Unerwiony przez nn. międzyżebrowe (Th6-Th12).
b. Mięsień stożkowaty jest szczątkowym mięśniem trójkątnego kształtu. Kurcząc się napina kresę białą. Unerwiony przez ostatni n. międzyżebrowy (Th12). c. Mięsień czworoboczny lędźwi leży na przedniej powierzchni tylnej-, ściany jamy brzusznej. Obustronny skurcz mięśni ustala. kręgosłup lędźwiowy. Skurcz jednostronny pochyla kręgosłup w stronę kurczącego się mięśnia. Unerwiony przez n. podżebrowy i gałęzie splotu lędźwiowego (Th12-L3)' Kr e s a b i a ł a lub smuga biała jest silnym pasmem łącznotkankowym rozpinającym się w linii środkowej przedniej ciała od wyrostka mieczykowatego mostka do spojenia łonowego. Jest utworzona z krzyżujących się włókien mięśni płaskich brzucha. Odcinek górny kresy białej jest szeroki, dolny wąski. Więzadło pachwinowe jest utworzone przez pasmo ścięgniste wplecione w rozcięgna mięśni płaskich brzucha i zrastające się z powiezią poprzeczna brzucha.
Pochewka mięśnia prostego brzucha jest utworzona przez rozcięgna mięśni płaskich brzucha zrastających się w kresie białej. Blaszka przednia pochewki jest utworzona przez rozcięgno m. skośnego zewnętrznego brzucha i listek zewnętrzny rozcięgna m. skośnego wewnętrznego brzucha. Blaszka tylna pochewki powstaje z rozcięgna m. poprzecznego brzucha i listka wewnętrznego rozcięgna m. skośnego wewnętrznego brzucha. W dolnej 1/3 ściana przednia pochewki jest utworzona przez rozcięgna wszystkich płaskich mięśni brzucha, a tylna ściana tylko przez powięź poprzeczna brzucha.
Tłocznia brzuszna jest to wpływ mięśni brzucha na narządy zawarte w jamie brzusznej i miednicy. Pod wpływem skurczu mięśni brzucha wskutek: zmniejszenia się pojemności jamy brzusznej następuje w niej wzrost ciśnienia. Przy równoczesnym skurczu przepony i mięśni dna miednicy wytworzone ciśnienie w jamie brzusznej powoduje oddawanie kału i moczu, a w czasie porodu wypycha zawartość macicy.


Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.