clock

Dzisiaj jest 30.05.2024 rok ,        godzina: 3:23 dudes     Dziś imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Nerw promieniowy


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Nerw promieniowy

Linki sponsorowane


Nerw promieniowy ( nervus radialis) ð C5 - C8

Postępowanie usprawniające:
Okres porażenia
- 5 - 12 dni od uszkodzenia stosuje się terapie spoczynkową.
Okres kompensacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
Masaż:
- drenaż limfatyczny przy utrzymującym się obrzeku
Jeżeli do uszkodzenia doszło w okolicy dołu pachowego masażem obejmuje się tylko tkanki poniżej miejsca uszkodzenia. Miejsce uszkodzenia omijamy.
Ważne:
- dokładne opracowanie ręki
- dokładne opracowanie stawu promieniowo - nadgarstkowego
- dokładne opracowanie przedramienia (szczególnie strony grzbietowej)
- dokładne opracowanie grupy prostowników i zginaczy stawu łokciowego
Opracowanie ręki:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne kłębu i kłębika
- uciski na przestrzenie międzykostne
Opracowanie stawu promieniowo - nadgarstkowego:
- głaskanie
- rozcieranie
- uciski jednoczesne
Opracowanie przedramienia:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracja poprzeczna
Opracowanie ramienia:
- głaskanie
- rozcieranie delikatne
- delikatne, powierzchowne uciski jednoczesne
- nie wykonuje się głębokich rozcierań i ugniatań (mogą doprowadzić do dalszego uszkodzenia nerwu)!!!
Wraz z liczbą wykonywanych zabiegów wzrasta czas i siła zabiegu.
Po 10 zabiegu:
- delikatny masaż klasyczny okolicy łopatki z zastosowaniem:
1. głaskania
2. rozcierania okrężnego
3. ucisków punktowych wokół łopatki
- po kilku zabiegach dołączamy techniki segmentarne:
1. chwyt podłopatkowy
2. chwyt okołołopatkowy,
3. chwyt na m nadgrzebieniowy
Po pojawieniu się oznak reinerwacji dołączamy do postępowania opracowanie okolicy, w której nerw został uszkodzony. Stosuje się:
- głaskanie
- rozcieranie delikatne okrężne
- uciski jednoczesne
W obrębie mięśni porażonych dołącza się:
- głębokie rozcierania
- ugniatanie poprzeczne
- uciski naprzemienne
- wibracje podłużną
Tkanki nie objęte porażeniem masujemy słabiej niż porażone, wykorzystuje się:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracje poprzeczną

Uszkodzenie w okolicy stawu łokciowego
Początkowo masaż tylko poniżej i powyżej uszkodzenia. Samego miejsca uszkodzenia nie masujemy - nie zaburzamy procesu regeneracji, nie prowokujemy do dalszego uszkodzenia.
Poniżej miejsca uszkodzenia:
Opracowanie ręki i stawu promieniowo - nadgarstkowego:
- głaskanie
- rozcieranie podłużne
- rozcieranie poprzeczne
- uciski jednoczesne
- wibracja poprzeczna
Opracowanie przedramienia:
- głaskanie
- rozcieranie
- uciski
- delikatna wibracja
Opracowanie miejsca powyżej stawu łokciowego (powyżej miejsca uszkodzenia):
Cel - działanie odżywcze
- głaskanie
- rozcieranie powierzchowne
- uciski jednoczesne
- wibracja poprzeczna
Nie wykonuje się:
- głębokich rozcierań i ugniatań szczególnie w okolicy uszkodzenia narwu
Po pojawieniu się oznak reinerwacji dołączamy do postępowania opracowanie okolicy, w której nerw został uszkodzony. Stosuje się:
- głaskanie
- rozcieranie delikatne okrężne
- uciski jednoczesne
W obrębie mięśni porażonych dołącza się:
- głębokie rozcierania
- ugniatanie poprzeczne
- uciski naprzemienne
- wibracje podłużną
Tkanki nie objęte porażeniem masujemy słabiej niż porażone, wykorzystuje się:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracje poprzeczną
W miejscach powyżej uszkodzenia dołączamy:
- głębokie rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- ugniatanie poprzeczne
Kinezyterapia:
- ćwiczenia obejmują głównie prostowniki łokcia, ręki, palców i kciuka
- ćwiczenia czynne chwytne jeżeli są możliwe do wykonania wykonuje się w aparacie stabilizującym
- do ćwiczeń biernych aparat się ściąga
- dużo ćwiczeń manipulacyjnych

Okres adaptacji
Fizykoterapia
- zabiegi z poprzedniego okresu, szczególnie elektrostymulacja
Masaż
Cel:
- zwiększenie masy mm
- zwiększenie siły mm
- uaktywnienie przepływu krwi przez mm porażone
Techniki:
- wszystkie techniki masażu klasycznego z wyjątkiem oklepywań
- dużo ugniatania i wibracji szczególnie w obrębie mm porażonych
Kinezyterapia:
- ćwiczenia manipulacyjne
- terapia zajęciowa

Nerw pośrodkowy ( nervus medianus ) ð C5 - Th1

Postępowanie usprawniające:
Okres porażenia
- 5 - 12 dni od uszkodzenia stosuje się terapie spoczynkową.
- Szyna korekcyjna z częściowym zgięciem palców, odwiedzeniem i przeciwstawieniem kciuka
Okres kompensacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
- 10 - 20 zabiegów drenaż limfatyczny powyżej i poniżej miejsca uszkodzenia
- masaż klasyczny:
1. początkowo omijamy miejsce uszkodzenia, stosujemy:
- głaskanie
- rozcieranie
- uciski jednoczesne
- wibrację poprzeczną
2. dużo uwagi poświęcamy opracowaniu ręki dołączamy do wyżej wymienionych następujące techniki:
- rozcieranie poprzeczne grzbietowej i dłoniowej strony ręki
- ugniatanie podłużne kłębu i kłębika
- uciski naprzemienne mięśni dłoni
- uciski na przestrzenie m/kostne
Rozpoczynamy delikatnie, wraz z postępem procesu terapeutycznego wydłużamy czas trwania i siłę bodźca.
Opracowanie poniżej miejsca uszkodzenia:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie poprzeczne
- uciski naprzmienne
- wibracja podłużna
W obrębie tkanek zdrowych masaż jest lżejszy i obejmuje techniki:
- głaskanie
- rozcieranie
- ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracje poprzeczną
Ręka: ( z czasem usprawnienia dołączamy):
- ugniatanie poprzeczne kłeba i kłębika
- uciski naprzemienne
- wibracje poprzeczną grzbietu ręki
Od chwili reinerwacji masujemy miejsce uszkodzenia stosując:
- głaskanie podłużne
- głaskanie okrężne
- rozcieranie powierzchowne
W miarę postępu usprawniania dołączamy:
- głębokie rozcieranie
- delikatne ugniatanie podłużne
- uciski jednoczesne
- wibracje poprzeczną
Powyżej miejsca uszkodzenia wykonuje się masaż z zastosowaniem wszystkich technik masażu klasycznego za wyjątkiem oklepywania.

Przy pojawieniu się kauzalgii zabiegi bezwzględnie przerwać!!!

Kinezyterapia:
- ćwiczenia bierne
- czynno - bierne
- czynne
- manipulacyjne
- terapia zajęciowa

Okres adaptacji
Fizykoterapia
- zabiegi z poprzedniego okresu, szczególnie elektrostymulacja
Masaż
Cel:
- zwiększenie masy mm
- zwiększenie siły mm
- uaktywnienie przepływu krwi przez mm porażone
Techniki:
- wszystkie techniki masażu klasycznego z wyjątkiem oklepywań
- dużo ugniatania i wibracji szczególnie w obrębie mm porażonych
Kinezyterapia:
- ćwiczenia manipulacyjne
- terapia zajęciowa


Nerw łokciowy ( nervus ulnaris ) ð C8 - Th1

Postępowanie usprawniające:
Okres porażenia
- 5 - 12 dni od uszkodzenia stosuje się terapie spoczynkową.
- Szyna korekcyjna
Okres kompensacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
- drenaż limfatyczny pierwsze kilka zabiegów pod warunkiem, że występuje obrzęk
Uszkodzenie nerwu w stawie łokciowym, masażem obejmujemy:
- rękę
- staw promieniowo - nadgarstkowy
- przedramię
- ramię
- w późniejszym okresie staw łokciowy
Uszkodzenie nerwu w stawie nadgarstkowym, masażem obejmujemy:
- rękę
- przedramię
- ramie
- w późniejszym czasie staw nadgarstkowo - promieniowy
I. masaż powyżej i poniżej miejsca uszkodzenia
- poniżej miejsca uszkodzenia stosujemy:
1. głaskanie palców
2. rozcieranie palców
3. ugniatanie podłużne mm kłębu i kłębika
4. uciski na przestrzenie m/kostne
- powyżej miejsca uszkodzenia:
1. działanie masażu odżywcze, z zastosowaniem technik:
- głaskania
- rozcierania powierzchownego
- ucisków jednoczesnych
- wibracji poprzecznej
Stopniowo zwiększamy czas trwania i intensywność masażu.
Przy pojawieniu się objawów reinerwacji w opracowaniu dołączamy miejsce, w którym nerw został uszkodzony.
Później dołączamy w miejscach porażonych mm - techniki pobudzające - ugniatanie poprzeczne oraz wibrację podłużną.
Kinezyterapia
- ćwiczenia zgodne ze stwierdzonymi deficytami
- ćwiczenia manipulacyjne
- terapia zajęciowa
Okres adaptacji
Fizykoterapia
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
Cel:
- zwiększenie masy mm
- zwiększenie siły mm
- uaktywnienie przepływu krwi przez mm porażone
Techniki:
- wszystkie techniki masażu klasycznego z wyjątkiem oklepywań
- dużo ugniatania i wibracji szczególnie w obrębie mm porażonych
Kinezyterapia:
- kontynuacja z okresu kompensacji
Porażenie nerwu udowego - L2 - L4

Postępowanie usprawniające:
Okres porażenia
- 5 - 12 dni od uszkodzenia stosuje się terapie spoczynkową.
- Szyna obejmująca nogę od tyłu i zachodzącą na stopę
Okres kompensacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
- początkowo omijamy miejsce uszkodzenia
- masażem obejmujemy:
1. stopę
2. staw skokowy
3. podudzie
4. staw kolanowy
- w masażu stosuje się wszystkie techniki masażu klasycznego
- 2 razy w tygodniu masaż kkg
- masaż kd zdrowej
- grupę mm tylną i boczna uda masujemy klasycznie z zastosowaniem technik rozluźniających
- na stronie przedniej stosuje się:
1. głaskanie
2. rozcieranie powierzchowne
3. uciski jednoczesne
4. wibracja poprzeczna
- zwiększamy stopniowo siłę i czas trwania zabiegu
- dołączamy techniki:
1. głaskanie
2. rozcieranie poprzeczne
3. ugniatanie poprzeczne
4. uciski naprzemienne
5. wibrację podłużną
6. roztrząsanie
7. rozluźnianie i gimnastykę rzepki
Od momentu, gdy pacjent zaczyna chodzić dołączamy opracowanie:
- stawu biodrowego
- odcinka l - s kręgosłupa
Kinezyterapia:
- początkowo ćwiczenia w ułożeniu na zdrowym boku
- ćwiczenia w odciążeniu dla stawu kolanowego
- SET
- UGUL
- Izometria przy powracającej funkcji
- Stabilizacja głęboka kolana i biodra
- Nauka chodu
Okres adaptacji
Fizykoterapia:
Stosuje się:
- promieniowanie podczerwone ( z niebieskim filtrem)
- elektrostymulację - to zabieg podstawowy
- kąpiele lecznicze
- ponadto można zastosować : DD, jontoforezę, interferencję
- w przypadku kauzalgii - stosuje się zabiegi zimne, okłady, jontoforezę z lidnokainą
Masaż:
- masaż klasyczny z zastosowaniem wszystkich technik za wyjątkiem oklepywania, opracowanie przede wszystkim obejmuje przednio - przyśrodkową część uda
- stosowane techniki to:
1. ugniatanie poprzeczne
2. wibracjaFizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.