clock

Dzisiaj jest 18.07.2024 rok ,        godzina: 22:13 dudes     Dziś imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Technika masażu sportowego


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Technika masażu sportowego

Linki sponsorowane


Metodyka masażu sportowego - kark i obręcz barkowa

Pw.: pozycja siedząca lub leżąca
pozycja siedząca - krzesło do masażu lub zawodnik układa kkg na stoliku czoło opiera na swoich rękach albo może oprzeć czoło na wałku a kkg na udach
pozycja leżenie przodem - zawodnik podkłada ręce pod czoło albo kładzie czoło na wałku lub umieszcza twarz w otworze i kkg wzdłuż ciała
1. głaskanie kresy karkowej dolnej - stronami dłoniowymi palców 2 - 4 obu rąk od wyrostka sutkowego k. skroniowej do otworu potylicznego naprzemiennie lub jednocześnie po obu stronach
2. głaskanie barku i barków - stronami dłoniowymi obu rak od potylicy przez kark, barki do mm naramiennych równocześnie lub naprzemiennie po obu stronach
3. głaskanie barków wahadłowe stosuje się stronami dłoniowymi obu rąk naprzemiennie od jednego stawu barkowego do drugiego
4. głaskanie okolicy międzyłopatkowej stronami dłoniowymi lub pięściami miedzy kręgosłupem a łopatkami od wysokości dolnego kąta łopatki do barku równocześnie po obu stronach
5. głaskanie okolicy łopatkowej - stronami dłoniowymi obu rąk od dolnego kąta łopatki w kierunku dołu pachowego , stawu barkowego i barku - najpierw po jednej stronie a potem po drugiej
6. głaskanie wokół łopatek - stronami dłoniowymi obu rąk, wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki w górę, następnie wzdłuż barku do stawu barkowego, kolejno wzdłuż bocznego brzegu łopatki do kąta dolnego łopatki równocześnie po obu stronach
7. rozcieranie kresy karkowej dolnej - od wyrostka sutkowego k.skroniowej do otworu potylicznego równocześnie po obu stronach
8. rozcieranie łuski potylicznej wykonuje się na całej kości potylicznej (ruchami okrężnymi, masażysta stoi za głową masowanego)
9. rozcieranie karku - chwytem kleszczowym od dolnej części karku do potylicy
10. rozcieranie barków - chwytem kleszczowym od mm naramiennych do karku, równocześnie po obu stronach
11. rozcieranie punktowe - opuszkami palców 2-3 lub kciukami od potylicy do wysokości dolnych kątów łopatek
12. rozcieranie wokół C7 - wykonuje się kciukami
13. rozcieranie okolicy międzyłopatkowej - opuszkami palców od 2 - 5 lub pięściami od dolnego kąta łopatki do barku równocześnie po obu stronach
14. rozcieranie okolicy łopatkowej - opuszkami palców 2-5 lub pięściami od dolnego kąta łopatki w kierunku dołu pachowego, st. barkowego i barku, najpierw po jednej a następnie po drugiej stronie
15. rozcieranie wokół łopatek - opuszkami palców 2-5 lub pięściami obu rąk wzdłuż przyśrodkowego brzegu łopatki w górę, następnie wzdłuż barku do stawu barkowago, kolejno wzdłuż bocznego brzegu łopatki do kąta dolnego równocześnie po obu stronach
16. uciski kresy karkowej dolnej - opuszkami palców 2 i 3 obu rąk od wyrostka sutkowego kości skroniowej do otworu potylicznego równocześnie po obu stronach
17. uciski łuski potylicznej - opuszkami palców obu rąk miejsce obok miejsca, na całej powierzchni kości potylicznej
18. ugniatanie karku - chwytem kleszczowym oburącz naprzemiennie z dołu do góry i z powrotem
19. ugniatanie barków - chwytem kleszczowym oburącz naprzemiennie od karku do mm naramiennego włącznie albo odwrotnie, najpierw po jednej stronie a potem po drugiej
20. ugniatanie barków i karku - chwytem szczypcowym- oburącz po obu stronach, od mm naramiennych przez barki, kark do potylicy albo najpierw po jednej stronie a potem po przeciwnej
21. ugniatanie mm naramiennych - chwytem kleszczowym oburącz naprzemiennie z przełamywaniem (fala), najpierw jedna strona a potem druga
22. ugniatanie punktowe opuszkami palców 2 i 3 lub kciukami w formie kroczących palców (szyjno piersiowy odcinek kręgosłupa od potylicy do wysokości dolnych kątów łopatek)
23. ugniatanie okolicy międzyłopatkowej - chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie między- łopatką a kręgosłupem z dołu do góry najpierwpo jednej stronie a potem po drugiej
24. ugniatanie okolicy łopatkowej - chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie od dolnego kata łopatki w kierunku dołu pachowego, stawu bark. I barku - najpierw po jednej stronie a potem po drugiej
25. chwyt podłopatkowy
26. mieszanie karku - chwytem kleszczowym oburącz jednocześnie od dolnej części karku do potylicy
27. mieszanie barków - chwytem kleszczowym oburącz jednocześnie od stawu barkowego do karku najpierw po jednej stronie a potem po drugiej
28. mieszanie mm naramiennych - chwytem kleszczowym od przyczepu mm naramiennego do stawu ramiennego, najpierw po jednej stronie a potem po drugiej
29. oklepywanie - miotełki, miseczki, piąstki, pólpiąsteczki
30. wibracja labilna - kresy karkowej dolnej opuszkami palców 2 i 3 od wyrostków sutkowych do otworu potylicznego równocześnie po obu stronach oraz wibracje barków i karku od stawu barkowego do potylicy a także wibrację okolicy łopatkowej cała strona dłoniową jednej ręki. najpierw po jednej stronie a potem po 2
31. rozstrząsanie okolicy łopatkowej
32. technika funkcjonalna barków - zawodnik w pozycji siedzącej, masażysta stoi za nim, ujmuje wał mm kapturowego chytem kleszczowym po prawej stronie po czym zawodnik wykonuje ruchy boczne głową w lewą stronę i odwrotnie, w trakcie ćwiczenia nie należy uciskać tk. miękkich w dole nadobojczykowym
33. technika funkcjonalna barków i karku - stosuje się w pozycji siedzącej, masażysta stoi za zawodnikiem, ręce układa na jego kościach ciemieniowych, kciuki pod kresą karkową dolną a małe palce na skroniach, bardzo ostrożnie rozciąga odcinek szyjny kręgosłupa ciągnąc głowę do góry, w trakcie ćwiczenia nie należy mocno uciskać, ruszać głową na boki oraz wykonywać gwałtownych ruchów
34. technika funkcjonalna barków i karku - stosuje się w pozycji leżenia tyłem, masażysta stoi z tyłu za zawodnikiem, ręce wsuwa pod jego głowę, palce wskazujące wzdłuż kresy karkowej dolnej, a kciuki wzdłuż dolnych krawędzi żuchwy, bardzo ostrożnie rozciąga odcinek szyjny kręgosłupa, ciągnąc głowę zawodnika do siebie
35. technika funkcjonalna stawu ramiennego - zawodnik w poz. Leżnie tyłem masażysta jedna ręką trzyma za ramię przy stawie łokciowym odwiedzona do kąta 90 stopni i zgiętą w stawie łokciowym kg zawodnika, drugą rękę układa na m naramiennym, masażysta jedną ręka wykonuje odwodzenie i przywodzenie w stawie ramienno - barkowym a druga ugniata m naramienny
36. technika funkcjonalna mięśnia piersiowego większego i stawu ramiennego - leżenie tyłem, masażysta jedną ręką trzyma w okolicy stawu nadgarstkowego uniesiona kg zawodnika, drugą ręką obejmuje chwytem kleszczowym m piersiowy większy od góry i od strony dołu pachowego, masażysta jedną ręką wykonuje odwodzenie i przywodzenie horyzontalne kg w stawie ramiennym, a druga ugniata m piersiowy większy
37. głaskanie-jak na wstępie

Metodyka masażu sportowego - klatka piersiowa

Pw.: leżenie tyłem, RR wzdłuż T, wałek pod kolana
1. G - podłużne (płaską dłonią, w pasmach zaczynając od mostka, a kończąc na lini pachowej środkowej -szczególnie precyzyjne opracowanie połączeń mostkowo - żebrowych)
2. G - poprzeczne - płaskimi dłońmi od mostka do lini pachowej środkowej
3. G - podłużne pięściami
4. G - poprzeczne pięściami
5. G - mm międzyżebrowych - opuszkami palców 2 do 4 jednej ręki z obciążeniem, masuje się w przestrzeniach m/żebrowych od lini mostkowej do lini pachwej środkowej (od łuku żebrowego do obojczyka)
6. R - podłużne - opuszkami palców od 2 do 5 obu rąk
7. R - poprzeczne - tj w głaskaniu opuszkami palców od 2 do 5 obu rąk
8. R podłużne pięściami
9. R - poprzeczne pięściami
10.R - punktowe - wzdłuż połączeń mostkowo - żebrowych najpierw po stronie jednej a potem po stronie drugiej
I l.R - mm międzyżebrowych
12.Ugniatanie podłużne- chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie (fala) z dołu do góry w pasmach od mostka do lini pachowej środkowej najpierw po jednej stronie a potem po drugiej
13.U poprzeczne- chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie od mostka do lini pachowej środkowej ze szczególnym uwzględnieniem luków żebrowych i górnej części mm piersiowych większych
14.U - mm piersiowych większych (fala) na zewnętrznym brzegu mm piersowego większego z dołu do góry, najpierw strona jedna a potem druga
15.U - punktowe połączeń mostkowo - żebrowych
 l6. Oklepywanie - miotełkowe, miseczkowe, pólpiąstkowe, piąstkowe - TYLKO NA GÓRNEJ CZĘŚCI MM PIERSIOWYCH
17.Wibracja labilna - wykonuje sieja w pasmach podłużnych, poprzecznych i przestrzeniach m/żebrowych 18.Rozciąganie mm piersiowych większych
19.Techniak funkcjonalna m piersiowego większego - tj technika funkcjonalna m piersiowego większego i
st. ramiennego 20.głaskanie ogólne

Metodyka masażu sportowego - powłoki brzuszne

Pw.: leżenie tyłem, kkg wzdłuż ciała, pod kolanami wałeczek
1. G - okrężne - dłoniową strona ręki z obciążeniem, masuje się zgodnie z ruchem wskazówek zegara ( od pępka na obwód)
2. G - poprzeczne - od kości łonowej do łuków żebrowych i z powrotem, płaską dłonią naprzemiennie
3. G - łuków żebrowych- opuszkami zgiętych palców 2 3 i 4 jednej ręki z obciążeniem, po łuku żebrowym od lini pachowej środkowej do mostka
4. G - posuwisto - zwrotne grzebieni biodrowych - opuszkami palców 3 i 4 z obciążeniem, od m czworobocznego lędźwi do kolca biodrowego przedniego górnego, najpierw po jednej stronie a potem po drugiej ( niezbyt głęboko)
5. R - okrężne - opuszkami palców od 2 - 5, pięściami lub kłębami kciuków, w stronę prawą -zmniejszając ruchy do pępka i zwiększając przy przechodzeniu na obwód
6. Ugniatanie dośroclkowc - fala (chwyt szczypcowy oburącz naprzemiennie w 8 pasmach układających się od obwodu do pępka)
7. U - mm skośnych brzucha (fala) - z dołu do góry i z powrotem
8. U - mm prostych brzucha (fala)
9. Oklepywanie - miotełki, półpiąstki, piąstki
10. Wibracja - stabilna, dłoń ułożona na pępku
II .Wibracja labilna - w prawą stronę, całą dłoniami
12. Wibracja daszkowa
13.Głaskanie ogólne (tj na wstępie)

Metodyka masażu sportowego - klatka piersiowa w pozycji siedzącej

Pw.: pozycja siedząca, masażysta stoi za zawodnikiem, poszczególne techniki stosuje najpierw po jednej stronę a potem po drugiej albo równocześnie po obu stronach
1. G - porzeczne - dłoniową stroną dłoniową jednej ręki albo oburącz, od lini mostkowej do kręgosłupa,w pasmach od luku żebrowego do obojczyka
2. G - mm międzyżebrowych - opuszkami palców 2 3 4 jednej ręki albo oburącz w przestrzeniach międzyżebrowych od lini mostka do kręgosłupa, w pasmach od dolnych żeber do wys. Dołu pachowego
3. R - poprzeczne - opuszkami palców od 2 - 5 od lini mostka do kręgosłupa, w pasmach od łuku żebr do obojczyka
4. R - punktowe - połączeń mostkowo - żebrowych
5. R - mm międzyżebrowych - palcami 2-4 obu rąk od dolnych żeber do wys. Dołu pachowego
6. Ugniatanie punktowe miejscowe uciski opuszkami palców od 2 do 5 obu rąk rónocześnie po obu stronach wzdłuż połączeń mostkowo - żebrowych
7. U - mm piersiowych większych
8. Wibracja labilna - dłoniową stroną ręki w pasmach poprzecznych
9. Sprężynowanie Th - ucisk na szczycie wydechu, przy wdechu zwolnienie ucisku, powtarzamy czynność 5 razy
10.głaskanie ogólne

Metodyka masażu sportowego - kończyny górnej

Pw.: w pozycji leżenia tyłem lub siedzącej masaż palców
1. G - rozcierające - wszsytkie palce jednocześnie po stronie grzbietowej i dłoniowej ręki
2. G - kciukiem i wskazicielem po stronie a-p i bocznych każdego palca po kolei
3. R - kciukiem i wskazicielem po stronie a-p i bocznych każdego palca po kolei
4. Ugniatanie - w formie ucisków
5. Wałkowanie - każdy palec z osobna
6. G - jak w 1

Masaż strony grzbietowej reki
1. G - płaską dłonią lub kciukami
2. R - czterema palcami
3. Ugniatanie chwytem szczypcowym pomiędzy każda kością śród ręczą
4. Wibracja labilna - opuszkami palców 2-5
5. G - jak w 1
masaż strony dłoniowej ręki
1. G - dłoniową strona ręki lub pięściajednej ręki
2. R- opuszkami palców 2 - 5 jednej ręki w kilku pasmach albo opuszkami kciuków w pięciu pasmach albo pięścią
3. Ugniatanie - pięścią w formie przesuwania zygzakiem
4. U - kłębu kciuka i klębika palca małego, chwytem szczypcowym
5. Oklepywanie - dziobanie
6. Wibracja labilna - opuszkami palców 2- 5 jednej ręki
7. G-jak w 1

Masaż stawu nadgarstkowego
1. G - "bransoleta"
2. R - opuszkami kciuków i wskazicieli na wysokości całej szpary stawowej, po stronie grzbietowej i dłoniowej
3. G -jak w 1
ćwiczenia i mobilizacje po masażu ręki
1. zginanie i prostowanie palców od 2 do 5 jednocześnie we wszystkich stawach palców
2. zginanie i prostowanie kciuka
3. trakcja palców - każdego z osobna
4. odwodzenie i przywodzenie kciuka
5. przeciwstawienia kciuka poszczególnym palcom
6. obwodzenie kciuka
7. krążenie kciukiem w prawąi lewą stronę obwodzenie stawu nadgarstkowego
8. rozciąganie śródręcza ( chwyt chiński)
9. rozluźnienie śródręcza - przełamywanie
10.zginanie i prostowanie stawu nadgarstkowego 11.odwodzenie dołokciowe i dopromieniowe
12.rozlużnieneie stawu nadgarstkowego za pomocą chwytu chińskiego 13.rozciąganie stawu nagdarstkowego - "rybka"
masaż przedramienia
1. G - dłoniową stroną ręki lub pięścią raz jedna część przedram ienia raz drugą
2. R - opuszkami palców od 2 do 5 jednej ręki lub pięścią
3. Ugniatanie - chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie - cały obwód przedramienia
4. Oklepywanie - miotelki(NIE UDERZAĆ PO KOŚCI ŁOKCIOWEJ I PROMIENIOWEJ!!!)
5. Wibracja labilna - płaską dłonią
6. Rozstrząsanie płaską dłonią
7. Technika funkcjonalna - masażysta chwytem kleszczowym ugniata przedramię od stawu nadgarstkowego do stawu łokciowego a druga ręką wykonuje ruchy zginania i prostowania w stawach nadgarstkowym i łokciowym
8. G-jakw 1
masaż stawu łokciowego (przy wyprostowanej kg)
1. G - płaskimi dłońmi jednocześnie lub okrężnie - obejmuje się stronę wyrostka łokciowego i dołu łokciowego
2. R - podłużne - opuszkami palców 2 do 5 oburącz z dołu do góry lub rozcieranie okrężne kciukami wokół dołu łokciowego a potem wokół wyrostka łokciowego albo rozcieranie dośrodkowe do szpary stawowej
3. Ugniatanie - podłużne po stronie promieniowej i łokciowej jednocześnie
4. Wibracja labilna - podłużna równocześnie po obu stronach
5. Technika funkcjonalna stawu łokciowego - przedramię zawodnika w pozycji pośredniej i w niewilekim zgięciu w st. łokciowym, masażysta przykłada kciuk i wskaziciela jednej ręki poniżej stawu łokciowego i wykonuje poprzeczne ruchy posuwisto zwrotne a drugą ręką stabilizuje przedramię
6. G-jakw 1
masaż stawu łokciowego przy zgiętej kończynie
1. G - podłużne płaską dłonią naprzemiennie
2. R- nasadami rąk po obu stronach stawu
3. Mieszanie - chwytem kleszczowym - oburącz jednocześnie
4. Technika funkcjonalna jak wyżej
5. Gjakw 1

Masaż ramienia
1. G - dwoma rękami jednocześnie lub pięścią w kilku pasmach
2. R - opuszkami palców 2 - 5 lub młynkiem
3. U - fala na m. dwugłowym, fala na m. trójgłowym
4. Oklepywanie - miotełki, półpiąstki, piąstki, karatowo, "jodełka"
5. Wibracja labilna - całą dłonią lub opuszkami jednej ręki w kilku pasmach
6. Rozstrząsanie
7. Wałkowanie
8. Technika funkcjonalna m dwugłowego - ugniatanie podłużne (od stawu łokciowego do barku i z powrotem m bicepsa z jednoczesnym zginaniem i prostowanie kg w łokciu)
9. G-jakw 1

Masaż mięśnia naramiennego i stawu ramiennego
1. G - m naramiennego w trzech pasmach
2. G - stawu barkowego kciuki + wskaziciele (kciuk w dole pachowym a palce 4 - 5 w górze)
3. G - dołu pachowego - przy odwiedzonym ramieniu grzbietową stroną palców
4. R - mięśnia naramiennego - "młynek"
5. R - m naramiennego i stawu barkowego
6. Ugniatanie mięśnia - "fala" w trzech pasmach
7. Mieszanie
8. Oklepywanie
9. Wibracja stabilna.
10. Rozslrząsanie
11. Technika funkcjonalna mięśnia naramiennego - masażysta jena ręką podtrzymuje kończynę górną w stawie łokciowym do kąta 90 stopni a drugą chwytem kleszcowym ugniata m. Podczas masowania wykonuje powolne ruchy przywodzenia i odwodzenia w stawie ramiennym.
12.G-jak w 1.
Rozluźnianie kg - potrząsanie.
Ćwiczenia i mobilizacje po masażu stawów: łokciowego i barkowego
1. zginanie i prostowanie stawu łokciowego
2. odwracanie i nawracanie przedramienia
3. zginanie i prostowanie stawu ramiennego i barkowego
4. odwodzenie i przywodzenie w stawie barkowym
5. wyprost i zgięcie horyzontalne
6. rozciąganie obręczy barkowej z rękami splecionymi za głową

Metodyka masażu sportowego - kończyna górna w całości
1. masaż palców
2. masaż śródręcza
3. masaż, stawu nadgarstkowego
4. masaż przedramienia, ramienia i mięśnia naramiennego w całości - mięśnia prostowniki przedramienia łączy się płynnym ruchem z mm trój głowy m ramienia i tylną polową m deltoideusa, natomiast zginacze przedramienia w opracowaniu łączy się z bicepsem i przednia częścią deltoideusa.
5. masaż stawu barkowego
6. rozluźnianie kończyny górnej
7. ćwiczenia i mobilizacje po masażu stawu łokciowego i ramiennego
Metodyka masażu sportowego - kończyna dolna
Pw.: leżenie tyłem, bokiem lub przodem w zależności od masowanej grupy mm
pozycja leżenie tyłem
masaż palców
1. G - rozcierające płaską dłonią jednocześnie po grzbietowej i podeszwowej stronie palców
2. R - kciukiem i wskazicielem, każdy palec z osobna

Masaż śródstopia
1. G - płaskimi dłońmi jednocześnie po grzbietowej i podeszwowej stronie śródstopia - od palców do stawy skokowego i pięty
2. R - tj. głaskanie z tymże okrężne ruchy rozcierające
3. Ugniatanie - uciski równoczesne, dwoma rękami jednocześnie

Masaż grzbietowej strony stopy
1. G - kłębami kciuka lub plaska dłonią od palców do stawu skokowego
2. R - podłużnie, czterema palcami
3. Ugniatanie - uciski miejscowe, przyśrodkową powierzchnią paliczka dalszego kciuka pomiędzy poszczególnymi kośćmi śródstopia
4. Wibracja labilna - opuszkami palców 2 5 w kilku pasmach
5. G-jak w 1

Masaż podeszwowej strony stopy
1. G - od palców do końca pięty, pięścią
2. R - pięty - kłębami kciuków jednocześnie po obu stronach pięty
3. Ugniatanie - pięścią w formie zygzaka
4. U - strony bocznej i przyśrodkowej - uciski wykonywane kciukiem i wskazicielem
5. Oklepywanie - "dziobanie"
6. Wibracja labilna opuszkami palców 2-5 jednej ręki w kilku pasmach
7. G - jak w 1

Masaż stawu skokówego
1. G - kciukami między kostkami, opuszkami palców 2- 5 za kostkami - boczna i przyśrodkową
2. R - opuszkami palców 2-5 wokół kostek
3. R - ścięgna Achillesa - opuszkami palców 2 - 5 za kostką boczną i przyśrodkową ścięgno A.

Ćwiczenia i mobilizacje po masażu stopy
1. zginanie i prostowanie wszystkich palców równocześnie
2. krążenie paluchem w prawą i lewą stronę
3. roztrzepywanie wszystkich palców jednocześnie
4. kształtowanie sklepienia stopy
5. nawracanie i odwracanie stopy
6. zginanie i prostowanie w stawie skokowym
7. krążenie stopa w prawą i lewą stronę
8. wałkowanie stopy

Masaż przedniej strony podudzia
1. G - płaskimi dłońmi jednocześnie lub grzebyczkami z ominięciem przedniej strony piszczeli
2. R - opuszkami palców 2-5 lub pięściami
3. U - chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie ("fala")
4. Rolowanie poprzeczne od łydki do kości piszczelowej, tylko na bocznej stronie podudzia
5. Oklepywanie - miotełkami lub jodełką po obu stronach z pominięciem kości piszczelowej
6. Wibracja labilna - opuszkami palców lub płaską dłonią
7. G-jak w 1

Masaż stawu kolanowego (masaż wykonujemy przy wyprostowanej)
1. G - płaskimi dłońmi jednocześnie podłużnie
2. G - wokół rzepki
3. R - opuszkami palców lub kłębami po bocznej stronie kolanami
4. R - rzepki - kciukami oburącz
5. G - posuwisto - zwrotne - opuszkami palców na górnym brzegu rzepki z jednej strony na drugą, ręka niemasująca stabilizyje kończynę poniżej stawu kolanowego
6. Mieszanie - przez rzepkę, chwytem kleszczowym oburącz jednocześnie
7. G-jakw 1

Lub przy zgiętej kończynie dolnej
1. G - płaską dłonią
2. R - po bokach rzepki, płaskimi dłońmi jednocześnie oburącz masaż przedniej strony uda

1. G - płaskimi dłońmi lub pięściami od rzepki do stawu biodrowego, pachwiny i krocza
2. R - opuszkami palców 2 - 5 lu pięściami w kilku pasmach
3. U - fala w kilku pasmach
4. Mieszanie- m prostego uda
5. Rolowanie poprzeczne - w pasmach od stawu kolanowego do stawu biodrowego, od zewnętrznej strony uda do przyśrodkowej
6. Oklepywanie - miotełkami, miseczkami, piąstkami, pólpiąstkami, jodełka, karatowym
7. Wałkowanie
8. Wibracja labilna
9. Rozstrząś anie
lO.G-jak w 1

Masaż przedniej strony kończyny dolnej w całości
1. masaż palców
2. masaż srrony grzbietowej stopy
3. masaż stawu skokowego
4. podudzie, kolano i udo masuje się w całości - od slawu skokowego do biodrowego z zastosowaniem głaskanie, rozcierania, ugniatania, oklepywania, wibracji
5. rozluźnianie kończyny dolnej
pozycja leżenia przodem (walck pod brzuch, kkg wzdłuż T, NN zgięte w stawach kolanowych , wałeczek pod staw skokowy)
masaż strony podeszwowej stopy
1. G - plaska dłonią lub pięścią
2. R - opuszkami palcó 2 5 lub pięścią ("młynkiem")
3. U -"zygzak"
4. Oklepywanie - "dziobanie"
5. Wibracja labilna - opuszkami palców 2 - 5
6. G - jak w 1

Masaż ścięgna Achillesa
1. G - kciukami naprzemiennie
2. R - kciukami po bokach ścięgna lub kłębem palca małego po grzbiecie ścięgna
3. U - "fala" na ścięgnie
4. Oklepywanie - siekanie
5. G - jak w 1

Masaż tylnej strony podudzia
1. G - płaskimi dłońmi lub pięściami jednocześnie
2. R - opuszkami palców 2 5 lub pięściami
3. U-"fala"
4. U - płaską dłonią jednej ręki przez środek łydki (uciski miejscowe)
5. Mieszanie
6. Oklepywanie - miotełki, miseczkami, półpiąstkami, piąstkami, jodeką, karatowe
7. Wibracja labilna
8. Rozstrząsanie
9. Technika funkcjonalana mięśnia i rój gł owego łydki - przy zgiętym podudziu ugniatanie m gastrocnemiusa z jednoczesnym zginaniem i prostowaniem stawu skokowego
lO.G-jakw 1

Masaż dołu pod kola nowego
1. G - okrężne wokół dołu
2. R - okrężne kciukami
3. R - podłużne opuszkami palców 2-5

Masaż tylnej strony uda
1. G
2. R
3. U
4. M
5. Rolowanie poprzeczne
6. O
7. Wałkowanie
8. Wibracja labilna
9. Rozstrząsanie
10.Technika funkcjonalna dla zginaczy podudzia - jedną ręką masażysta ugniata grupę mięśni kulszowo-
goleniowych a druga wykonuje powolne zginanie i prostowanie w stawie kolanowym 11.0-jak w 1

Masaż pośladka
1. G - opuszkami palców 2 5 lub pięściami
2. R - opuszkami paleó 2 5 lub pięściami (podłużne i poprzeczne)
3. G - posuwisto - zwrotne - w górnej części pośladka i wzdłuż, fałdu pośladkowego
4. U - "fala" podłużnie i poprzecznie
5. Rolowanie podłużnie i poprzecznie
6. Oklepywanie - miotełkami, miseczkami, półpiąstkami, piąstkami,
7. Wibracja stabilna - ręka przyłożona w centralnym punkcie pośladka
8. Wibracja labilna - w pasmach podłużnych i poprzecznych
9. G - jak w 1

Masaż tylnej strony kd w całości
1. masaż palców
2. masaż strony podeszwowęj
3. masaż ścięgna Achillesa
4. podudzie, dól podkolanowy, udo i pośladek masuje się w całości od ścięgna Achillesa do grzebienia biodrowego z zastosowaniem głaskania, rozcierania, ugniatania, uklepywania, wibracji
5. rozluźnianie kończyny dolnej

Masaż stawu biodrowego - pozycja leżenie na boku
1. G - podłużne płaską dłonią lub pięściami z ominięciem krętarza
2. G - okrężne wokół krętarza
3. R - opuszkami palców 2 - 5 i pięściami
4. G - posuwisto - zwrotne między grzebieniem biodrowym a krętarzem większym
5. U - "falaę podunie w kilku pasmach
6. Oklepywanie miseczkami
7. G - jak w 1
ćwiczenia i mobilizacje po masażu stawów kolanowego i biodrowego
1. zginanie i prostowanie w st. kolanowym
2. uruchamianie rzepki
3. zginanie i prostowanie w stawie biodrowym
4. odwodzenie i przywodzenie w stawie biodrowym
5. rotacja zwe i wew w st. biodrowym

Masaż całościowy sportowy

pw. leżenie przodem, RR wzdłuż T, poduszka pod In /.uchem przy pogłębionej lordozie, wałek pod s ta w a ni i S ko ko w v m i

1. krótki 5 minutowy masaż grzbietu w całości ( z zastosowaniem: głaskania, rozcierania, ugniatania)
2. strona podeszwowa stopy, ścięgno Achillesa, łydka, dół podkolanowy, udo i pośladek (najpierw jedna a potem druga noga)
3. rozluźnianie obu kończyn jednocześnie

/lniana pozycji do leżenia tylem
1. palce, strona grzbietowa stopy, slaw skokowy, podudzie, staw kolanowy i udo - najpierw jedna kończyna a potem druga (z zastosowaniem głębokiego rozcierania, ugniatania i oklepywania)
2. techniki funkcjonalne i ćwiczenia poszczególnych stawów
3. masaż powłok brzusznych
4. masaż klatki piersiowej ( ze szczególnym uwzględnieniem mm międzyżebrowych i piersiowych większych)
5. masaż kkg w leżeniu tylem lub w siedzeniu
6. ćwiczenia kkg i rozluźnianie
7. masaż karku i barków w pozycji siedzącej lub leżenia przodem ( ze szczególnym uwzględnieniem przyczepów mm karku do głowy)
8. na zakończenie masuje się ponownie grzbiet w całości
9. w masażu sportowym czasami pomija się masaż powłok brzusznych

Metodyka masażu sportowego - grzbiet

Pw.: leżenie przodem, głowa w otworze stołu lub na boku, RR wzdłuż T, pod stawami skokowymi wałeczek, przy pogłębionej lordozie poduszczeczka pod brzuchem
1. głaskanie podłużne - całymi stronami dłoniowymi pięściami obydwu rąk od pośladka do barków (równocześnie lub naprzemiennie)
2. głaskanie poprzeczne - całymi dłońmi lub pięściami obu rąk, od kręgosłupa do lini pachowej środkowej, naprzemiennie ręka za ręką albo jednocześnie obydwie ręce
3. głaskanie poprzeczne piłowe głaskanie piłowe duże - wykonuje się dłoniowymi stronami obu rąk, wykonując dłoniami ruchy w strony przeciwne, na całej szerokości grzbietu głaskanie piłowe małe - wykonuje się dłoniowymi stronami obu rąk, wykonując dłoniami ruchy w strony przeciwne, najpierw na jednej stronie grzbietu, a następnie na drugiej
4. głaskanie posuwisto - zwrotne grzebieni biodrowych - od stawu krzyżowo - biodrowego do kolca biodrowego przedniego górnego, wykonuje się opuszkami palców 2-4 jednej ręki krótkimi ruchami do przodu i tyłu, druga ręka stanowi obciążenie ręki masującej (wykonujemy najpierw po pierwszej a potem po drugiej stronie)r> 5. rozcieranie podłużne - opuszkami palców lub pięściami obu rąk od pośladka do barku (pasmo obok pasma)
6.6. rozcieranie poprzeczne - opuszkami palców lub pięściami od kręgosłupa do lini pachowej środkowej (najpierw jedną potem drugą stronę grzbietu pasmo obok pasma)
7. ugniatanie podłużne - chwytem szczypcowym oburącz naprzemiennie od pośladka do barku ( pasmo obok pasma - najpierw na jednej stronie grzbietu a potem na drugiej)
8. ugniatanie poprzeczne - chwytem szczypcowym oburącz, naprzemiennie od kręgosłupa do lini pachowej środkowej, najpierw na jednej stronie grzbietu a później po drugiej
9. ugniatanie podłużne zygzakiem - wykonujemy chwytem szczypcowym

10. ugniatanie poprzeczne zygzakiem chwytem szczypcowym oburącz naprzemicnnie(rozpoczynamy w dolnej części grzbietu a kończy w górnej)
11. rolowanie podłużne - od pośladka do barku, pasmo po paśmier> 1212. rolowanie poprzeczne - od kręgosłupa do lini pachowej środkowej, od pośladka w kierunku barku
13. chwyt podłopatkowy - stosujemy rozcieranie lub wibrację, najpierw pod jednym mięśniem podłopatkowym a następnie po stronie przeciwnej
14. oklepywanie - miotełkowe, muszelki, półpiąstki, piąstki, siekane, NIE OKLEPUJEMY OKOLICY NEREK!!!
15. wibracja - labilna podłużna i poprzeczna całą stronową częścią ręki
16. rozstrząsanie - całą dłonią z dołu do góry i z góry na dół
17. głaskanie ogólne grzbietu

Pw.: tj. przy masażu grzbietu
1. głaskanie - dłoniowa strona ręki lub pięści jednocześnie lub jednostronnie z obciążeniem, masowanie z dołu do góry i z powrotem
2. głaskanie - posuwisto - zwrotne - palcami od 2-4 po "wyrostkach poprzecznych kręgosłupa" pasmo obok pasma z dołu do góry i z powrotem, najpierw po stronie jednej a potem po drugiej
3. rozcieranie - opuszkami palców od 2 do 5 lub pięściami obu rąk równocześnie po obu stronach kręgosłupa od kości krzyżowej do barku
4. rozcieranie punktowe opuszkami kciuków równocześnie po obu stronach kręgosłupa albo łokciem - najpierw po jednej stronie a potem po drugiej(od kości krzyżowej do karku i z powrotem)
5. ugniatanie - przeprowadza się chwytem szczypcowym oburącz, naprzemiennie najpierw po jednej stronie kręgosłupa a potem po drugiej, od kości krzyżowej do barku i z powrotem
6. ugniatanie punktowe - wykonuje się opuszkami kciuków w formie kroczących palców naprzemiennie, równocześnie po obu stronach kręgosłupa albo łokciem najpierw po jednej a później po drugiej, wykonujemy chwyt z dołu do góry i z powrotemr> 7.7. ugniatanie z przełamywaniem - przeprowadza się kciukami, które kładzie się na mm przykręgosłupowych na wysokości barku prostopadle do kręgosłupa a równolegle w stosunku do siebie, kciuki przesuwa się ugniatając w strony przeciwne, aż do wystąpienia przełamania fałdu skórno - mm (masuje sie z góry na dól i z powrotem)
8. piłowanie małe - wykonuje sic klębikami palców małych przez środek kręgosłupa ( wykonuje się od kości krzyżowej do karku)
9. piłowanie duże - wykonuje się kciukami i wskazicielami(od kości krzyżowej do karku)
10. chwyt śrubowania - wykonuje się opuszkami palców jednej ręki - wykonuje sie najpierw po jednej a później po drugiej stronie kręgolupa, od kości krzyżowej do karku
11. chwyt rolowania - wykonuje się po jednej stronie kręgosłupa a następnie po drugiej lub jednocześnie po obu stronach (rolowanie podłużne)
12. oklepywanie - wymiatanie, najpierw po jednej a potem po drugiej stronie kręgosłupa, miotełkowe, muszelki lub siekane, pólpiąstkowc lub piąstkowc równocześnie po obu stronach kręgosłupa
13. wibracja labilna - podłużna (ręczna lub przyrządowa)
14. wibracja pneumatyczna - jedna ręka ułożona wzdłuż kręgosłupa druga zaciśnięta w pięść uderza w nią z góry(z dołu do góry i odwrotnie)
15. rozciąganie odcinka lędźwiowo - krzyżowegor> 16. głaskanie ogólne kręgosłupa
MeMetodyka masażu sportowego - grzbiet w całości Pw.: tj. w masażu grzbietu i kręgosłupa
1. głaskanie podłużne kręgosłupa i grzbietu stronami dłoniowymi obu rąkr> 2. głaskanie poprzeczne grzbietu piłowe duże stronami dłoniowymi obu rąk
3. głaskanie podłużne kręgosłupa i grzbietu pięściami
4. rozcieranie podłużne kręgosłupa i grzbietu opuszkami palców od 2 do 5 obu rąk
5. rozcieranie poprzeczne grzbietu opuszkami palców obu rąk od 2 do 5
6. rozcieranie podłużne kręgosłupa i grzbietu pięściami
7. rozcieranie poprzeczne grzbietu pięściami
8.8. rozcieranie punktowe kręgosłupa
9. ugniatanie podłużne zygzakiem grzbietu chwytem szczypcowym
10. ugniatanie poprzeczne zygzakiem grzbietu chwytem szczypcowym
11. ugniatanie punktowe kręgosłupa
12. ugniatanie z przełamywaniem mm przykręgosłupowych
13. piłowanie małe
14. piłowanie duże
15. chwyt śrubowania
16. rolowanie podłużne kręgosłupa i grzbietu
17. rolowanie poprzeczne grzbietu
18. chwyt podlopalkowy
19. oklepywanie kręgosłupa i grzbietu
20. wibracja labilna k+g
21. wibracja pneumatyczna kręgosłupa
22. rozstrząsanie grzbietu
23. rozciąganie odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa
24. głaskanie ogólne
Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.