clock

Dzisiaj jest 18.07.2024 rok ,        godzina: 21:56 dudes     Dziś imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Technika masażu synchronicznego


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Technika masażu synchronicznego

Linki sponsorowane


Masaż synchroniczny - to masaż łączący elementy masażu z ćwiczeniami biernymi, mający na celu przywrócenie harmonii w układzie kostno - mm, służy do uzyskania przez pacjenta tzw. świadomości ciała, wchodzi w skład body work.

PW: leżenie przodem

Rozluźnienie początkowe - masowany przykryty ręcznikiem.
Uziemienie połączenie - przez ręcznik jedną rękę układa na VII kręgu szyjnym, a drugą na kości krzyżowej.
Rozluźnienie T - delikatne kołysanie T, ręce masażysty ułożone są na kręgosłupie masowanego.
Rozciąganie T - jedna R ułożona na odcinku piersiowym, 2 na kości krzyżowej masażysta wykonuje ruch w stronę przeciwną.
Rozluźnienie kkd - masażysta staje z tyłu za masowanym, odkrywa najpierw jedną jego kończynę i unosi podudzie do kąta 30 - 40 stopni, podtrzymuje powyżej stawu skokowego. Masażysta wykonuje delikatne ruchy odwodzenia i przywodzenia w stawie biodrowym masowanego, równocześnie zgina i prostuje kończynę w stawie kolanowym. Po wykonanie czynności na jednej kończynie - przykrywa ją ręcznikiem i wykonuje to samo na kończynie drugiej.
Ugniatanie grzbietu - chwytem szczypcowym powolne ugniatanie mm grzbietu, najpierw po jednej stronie, później po stronie drugiej.
Masaż grzbietu i pośladków.
Głaskanie podłużne grzbietu - żabka na grzbiecie masażysta ustawiony jest za głową masowanego.
Głaskanie podłużne grzbietu naprzemienne - pływanie na grzbiecie.
Głaskanie kręgosłupa - masażysta ustawiony za głową masowanego, stronami dłoniowymi obu rąk wykonuje głaskanie od kości krzyżowej do karku.
Głaskanie poprzeczne grzbietu i pośladków - masażysta stoi z boku masowanego, wykonuje głaskanie najpierw po jednej stronie kręgosłupa, a następnie po stronie przeciwnej.
Głaskanie rozciągające grzbietu - masażysta stojąc z boku masowanego przedramionami wykonuje głaskanie rozciągające po jednej stronie kręgosłupa, następnie po przeciwnej.
Głaskanie grzbietu w całości:
 Od szpary pośladkowej do karku głaskanie rozstrząsające mm przykręgosłupowych (kłębami palca małego i bocznym brzegiem palca małego)
 Głaskanie okrężne grzbietu od dolnej części pośladków do barków (płaską dłonią spirala)
 Krążenie łopatkami
 Głaskanie rozstrząsające grzbietu - z dołu do góry równocześnie po obu stronach grzbietu.
Kołysanie T - masażysta stoi za głową masowanego ręce ustawia powyżej talerza biodrowego na bocznej stronie ciała masowanego i przesuwając ręce w górę wykonuje krótkie ruchy rękami na boki.
Głaskanie karku i barków - od kresy karkowej do dolnej części mm naramiennych głaskanie boczną częścią ręki.
Rozcieranie karku i barków - kłębikami palców małych od górnej części karku do barków.
Ugniatanie wałkujące grzbietu - fala od kości krzyżowej do karku, najpierw po jednej stronie potem po stronie przeciwnej.
Ugniatanie głaszczące wokół łopatki - masażysta stojąc z boku masowanego wykonuje jedną ręką ugniatanie głaszczące górnej części barku, wzdłuż górnego brzegu łopatki, drugą ręką od przyśrodkowego do bocznego brzegu łopatki.
Krążenie łopatką.
Krążenie obręczą barkową - z równoczesnym odwodzeniem i przywodzeniem w stawie ramiennym masażysta wykonuje krążenie obręczą barkową.
Poniższe czynności wykonuje masażysta tylko na dalszej stronie T:
Rozcieranie głaszczące okolicy łopatkowej - masażysta stronami dłoniowymi masuje ruchami okrężnymi jedną ręką w okolicy dolnego kąta łopatki, a drugą wał mm czworobocznego.
Rozcieranie punktowe grzbietu - w pasmach od grzebienia biodrowego do wysokości L1 wykonuje się rozcieranie punktowe opuszkami palców 2 - 5 w kierunku kręgosłupa od linii pachowej środkowej. 1 ręka wykonuje rozcieranie punktowe druga naciąga powłoki skórne (płasko ułożona ręka).
Ugniatanie wałkujące mm najszerszego grzbietu - fala na przebiegu mm najszerszego grzbietu.
Masażysta przechodzi na stronę przeciwną i wykonuje ww czynności na stronie dalszej grzbietu masowanego.
Ugniatanie wałów mm czworobocznego - od stawów barkowych do karku po obu stronach jednocześnie chwytem kleszczowym.
Ponowne wykonanie:
 Głaskanie podłużnego grzbietu
 Głaskania kręgosłupa
 Głaskania poprzecznego grzbietu i pośladków
 Głaskania rozciągającego grzbietu
 Głaskania grzbietu w całości
 Kołysania T
 Głaskania i rozcierania karku i barków
Głaskanie pośladka - od grzebienia biodrowego, kości krzyżowej, szpary pośladkowej i fałdu pośladkowego do krętarza większego.
Rozcieranie głaszczące talii - ruchy okrężne przedramionami.
Ugniatanie głaszczące pośladka - od fałdu pośladkowego w górę fala.
Głaskanie posuwisto - zwrotne pośladka - jedna ręka ułożona na drugiej, krótkie ruchy głaszczące w górę i dół od kolca biodrowego przedniego górnego do kości krzyżowej.
Krążenie pośladkiem- krążenie na zewnątrz obydwie ręce masażysty na pośladku masowanego.
G - pośladka i grzbietu - płaską dłonią od wału pośladkowego do dolnego kąta łopatki
Po wymasowaniu obu pośladków ponownie stosuje się:
 Głaskanie podłużnego grzbietu
 Głaskania kręgosłupa
 Głaskania poprzecznego grzbietu i pośladków
 Głaskania rozciągającego grzbietu
 Głaskania grzbietu w całości
 Kołysania T
 Głaskania i rozcierania karku i barków

Masaż kkd:

PW masowanego: leżenie przodem
Masaż tylnej strony ciała:
Stopa i podudzie:
Gimnastyka palców - zginanie i prostowanie
Gimnastyka stawu skokowego - zginanie, prostowanie, nawracanie i odwracanie, krążenie
Gimnastyka stawów kończyny dolnej - zgięcie w stawie kolanowym zakończone zgięciem grzbietowym stopy
Rozluźnienie podudzia - rozstrząsanie podudzia
Rozluźnienie całej kd - kołysanie kd
Głaskanie tylnej strony kd
Głaskanie łydki
Głaskanie ugniatające strony podeszwowej stopy - kciukami naprzemiennie
Głaskanie ścięgna Achillesa - opuszkami kciuków jednocześnie
Rozcieranie ścięgna Achillesa - opuszkami kciuków
Rozcieranie głaszczące łydki - stronami dłoniowymi obu rąk
Ugniatanie głaszczące łydki - oburącz podłużnie naprzemiennie
Ugniatanie wałkujące łydki - fala
Rozluźnienie kd
Gimnastyka stawu kolanowego z ugniataniem łydki - ugniatanie przeprowadza się od ścięgna Achillesa do kolana przy jednoczesnym zginaniu i prostowaniu w stawie kolanowym
Ponowne wykonanie:
Głaskanie łydki
Rozcieranie głaszczące łydki - stronami dłoniowymi obu rąk
Ugniatanie głaszczące łydki - oburącz podłużnie naprzemiennie
Ugniatanie wałkujące łydki - fala
G - tylnej strony kończyny
Udo:
G - uda od dołu podkolanowego do stawu biodrowego
R - głaszczące uda płaską dłonią od dołu podkolanowego do stawu biodrowego
U - głaszczące uda (oburącz naprzemiennie podłużnie)
U - wałkujące (fala)
Krążenie pośladkiem
G tylnej strony kkd i rozluźnienie
Opracowanie drugiej kończyny.
Masaż przedniej strony kkd
Rozluźnienie kd - kołysanie
G - przedniej strony kd - płaską dłonią od stawu skokowego do stawu biodrowego
R - głaszczące podudzia - od stawu skokowego do dolnej części uda
G - stawu kolanowego i uda
R - od stawu kolanowego do pachwiny i stawu biodrowego płaskimi dłońmi naprzemiennie
U - głaszczące uda
Ugniatanie wałkujące uda
Gimnastyka stawu kolanowego i biodrowego
Rozcieranie stawu kolanowego
Gimnastyka stawu kolanowego i biodrowego
G - stawu kolanowego i uda
R - od stawu kolanowego do pachwiny i stawu biodrowego płaskimi dłońmi naprzemiennie
U - głaszczące uda
Ugniatanie wałkujące uda
Wykonanie masażu na drugiej kończynie.
Gimnastyka stawów kolanowych i biodrowych - obydwie NN jednocześnie zginanie i prostowanie, obwodzenie
Rozciąganie przywodzicieli
Masaż kkg
Rozluźnienie kg
G - kg (od nadgarstka do stawu ramiennego)
Gimnastyka ręki - palce
Chwyt chiński - rozciąganie śródręcza
Gimnastyka stawu nadgarstkowego
Gimnastyka stawu łokciowego
Gimnastyka stawu ramienno - barkowego
G - przedramienia - od nadgarstka do łokcia płaską dłonią
R - głaszczące przedramienia
U- głaszczące przedramienia
G z gimnastyka w stawie łokciowym
G - ramienia
U - głaszczące ramienia
U - wałkujące ramienia
U - mięśnia naramiennego
Ugniatanie głaszczące mięśnia najszerszego grzbietu - ręka masowanego odwiedziona, kłębik palca małego masażysty ustawiony na bocznym brzegu m najszerszego (masaż w kierunku poprzecznym) podczas masowania masażysta wykonuje lekkie zgięcie i wyprost w stawie barkowym.

Masaż brzucha

G - brzucha w formie kierownicy
G - przedramionami (zbieżne i rozbieżne)ustawionymi w poprzek osi długiej ciała
G - bocznych stron brzucha - od linii pachowych do środka pępka
G - łuków żeber od linii pachowych środkowych do mostka
R - głaszczące brzucha (m prosty)
U - wałkujące mm skośnych
U - wałkujące m prostego brzucha
Unoszenie bocznych stron brzucha
Kołysanie miednicą
Wibracja daszkowa brzucha - daszek ułożony nad pępkiem
Głaskanie - kierownica

Masaż klatki piersiowej

G - podłużne płaską dłonią Th z zejściem na barki i ramiona
R - jw.
R - barku
U mężczyzn mozna wykonać ugniatanie m piersiowych większych
Kołysanie T - pacjent ręce układa na Th masażysta obejmuje swoimi dłoniami ramiona masowanego i pośrednio T i wykonuje kołysanie
Masaż karku i głowy
G - karku - od dolnej części karku do kresy karkowej jednocześnie lub naprzemiennie plaską dłonią
R - kresy karkowej dolnej
Kołysanie głową
Rozciąganie odcinka szyjnego kręgosłupa
G - żuchwy - naprzemiennie lub jednocześnie palcami 2 - 5
G - czoła i głowy - palcami 2 - 5
R - skroni - palcami 2 - 4
R - głowy - od środka na boki
Krążenie czepcem ściegnistym
G - głowy
G - żuchwy - naprzemiennie lub jednocześnie palcami 2 - 5
G - czoła i głowy - palcami 2 - 5
Uziemnienie - rozłączenie
Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.