clock

Dzisiaj jest 07.12.2023 rok ,        godzina: 4:12 dudes     Dziś imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława            Dołącz do e-Masaz.pl w IG          Dołącz do e-Masaz.pl w FB

arrow

Obecnie znajdujesz się w : Podstronie » Technika masażu synchronicznego


Polecane produkty
Stoły do masażu
Linki sponsorsowane


Linki sponsorowaneStoły do masażu

Stoły do masażu

Stoły do masażu

Szkoła masażuWyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka
arrow

Technika masażu synchronicznego

Linki sponsorowane


Masaż synchroniczny - to masaż łączący elementy masażu z ćwiczeniami biernymi, mający na celu przywrócenie harmonii w układzie kostno - mm, służy do uzyskania przez pacjenta tzw. świadomości ciała, wchodzi w skład body work.

PW: leżenie przodem

Rozluźnienie początkowe - masowany przykryty ręcznikiem.
Uziemienie połączenie - przez ręcznik jedną rękę układa na VII kręgu szyjnym, a drugą na kości krzyżowej.
Rozluźnienie T - delikatne kołysanie T, ręce masażysty ułożone są na kręgosłupie masowanego.
Rozciąganie T - jedna R ułożona na odcinku piersiowym, 2 na kości krzyżowej masażysta wykonuje ruch w stronę przeciwną.
Rozluźnienie kkd - masażysta staje z tyłu za masowanym, odkrywa najpierw jedną jego kończynę i unosi podudzie do kąta 30 - 40 stopni, podtrzymuje powyżej stawu skokowego. Masażysta wykonuje delikatne ruchy odwodzenia i przywodzenia w stawie biodrowym masowanego, równocześnie zgina i prostuje kończynę w stawie kolanowym. Po wykonanie czynności na jednej kończynie - przykrywa ją ręcznikiem i wykonuje to samo na kończynie drugiej.
Ugniatanie grzbietu - chwytem szczypcowym powolne ugniatanie mm grzbietu, najpierw po jednej stronie, później po stronie drugiej.
Masaż grzbietu i pośladków.
Głaskanie podłużne grzbietu - żabka na grzbiecie masażysta ustawiony jest za głową masowanego.
Głaskanie podłużne grzbietu naprzemienne - pływanie na grzbiecie.
Głaskanie kręgosłupa - masażysta ustawiony za głową masowanego, stronami dłoniowymi obu rąk wykonuje głaskanie od kości krzyżowej do karku.
Głaskanie poprzeczne grzbietu i pośladków - masażysta stoi z boku masowanego, wykonuje głaskanie najpierw po jednej stronie kręgosłupa, a następnie po stronie przeciwnej.
Głaskanie rozciągające grzbietu - masażysta stojąc z boku masowanego przedramionami wykonuje głaskanie rozciągające po jednej stronie kręgosłupa, następnie po przeciwnej.
Głaskanie grzbietu w całości:
 Od szpary pośladkowej do karku głaskanie rozstrząsające mm przykręgosłupowych (kłębami palca małego i bocznym brzegiem palca małego)
 Głaskanie okrężne grzbietu od dolnej części pośladków do barków (płaską dłonią spirala)
 Krążenie łopatkami
 Głaskanie rozstrząsające grzbietu - z dołu do góry równocześnie po obu stronach grzbietu.
Kołysanie T - masażysta stoi za głową masowanego ręce ustawia powyżej talerza biodrowego na bocznej stronie ciała masowanego i przesuwając ręce w górę wykonuje krótkie ruchy rękami na boki.
Głaskanie karku i barków - od kresy karkowej do dolnej części mm naramiennych głaskanie boczną częścią ręki.
Rozcieranie karku i barków - kłębikami palców małych od górnej części karku do barków.
Ugniatanie wałkujące grzbietu - fala od kości krzyżowej do karku, najpierw po jednej stronie potem po stronie przeciwnej.
Ugniatanie głaszczące wokół łopatki - masażysta stojąc z boku masowanego wykonuje jedną ręką ugniatanie głaszczące górnej części barku, wzdłuż górnego brzegu łopatki, drugą ręką od przyśrodkowego do bocznego brzegu łopatki.
Krążenie łopatką.
Krążenie obręczą barkową - z równoczesnym odwodzeniem i przywodzeniem w stawie ramiennym masażysta wykonuje krążenie obręczą barkową.
Poniższe czynności wykonuje masażysta tylko na dalszej stronie T:
Rozcieranie głaszczące okolicy łopatkowej - masażysta stronami dłoniowymi masuje ruchami okrężnymi jedną ręką w okolicy dolnego kąta łopatki, a drugą wał mm czworobocznego.
Rozcieranie punktowe grzbietu - w pasmach od grzebienia biodrowego do wysokości L1 wykonuje się rozcieranie punktowe opuszkami palców 2 - 5 w kierunku kręgosłupa od linii pachowej środkowej. 1 ręka wykonuje rozcieranie punktowe druga naciąga powłoki skórne (płasko ułożona ręka).
Ugniatanie wałkujące mm najszerszego grzbietu - fala na przebiegu mm najszerszego grzbietu.
Masażysta przechodzi na stronę przeciwną i wykonuje ww czynności na stronie dalszej grzbietu masowanego.
Ugniatanie wałów mm czworobocznego - od stawów barkowych do karku po obu stronach jednocześnie chwytem kleszczowym.
Ponowne wykonanie:
 Głaskanie podłużnego grzbietu
 Głaskania kręgosłupa
 Głaskania poprzecznego grzbietu i pośladków
 Głaskania rozciągającego grzbietu
 Głaskania grzbietu w całości
 Kołysania T
 Głaskania i rozcierania karku i barków
Głaskanie pośladka - od grzebienia biodrowego, kości krzyżowej, szpary pośladkowej i fałdu pośladkowego do krętarza większego.
Rozcieranie głaszczące talii - ruchy okrężne przedramionami.
Ugniatanie głaszczące pośladka - od fałdu pośladkowego w górę fala.
Głaskanie posuwisto - zwrotne pośladka - jedna ręka ułożona na drugiej, krótkie ruchy głaszczące w górę i dół od kolca biodrowego przedniego górnego do kości krzyżowej.
Krążenie pośladkiem- krążenie na zewnątrz obydwie ręce masażysty na pośladku masowanego.
G - pośladka i grzbietu - płaską dłonią od wału pośladkowego do dolnego kąta łopatki
Po wymasowaniu obu pośladków ponownie stosuje się:
 Głaskanie podłużnego grzbietu
 Głaskania kręgosłupa
 Głaskania poprzecznego grzbietu i pośladków
 Głaskania rozciągającego grzbietu
 Głaskania grzbietu w całości
 Kołysania T
 Głaskania i rozcierania karku i barków

Masaż kkd:

PW masowanego: leżenie przodem
Masaż tylnej strony ciała:
Stopa i podudzie:
Gimnastyka palców - zginanie i prostowanie
Gimnastyka stawu skokowego - zginanie, prostowanie, nawracanie i odwracanie, krążenie
Gimnastyka stawów kończyny dolnej - zgięcie w stawie kolanowym zakończone zgięciem grzbietowym stopy
Rozluźnienie podudzia - rozstrząsanie podudzia
Rozluźnienie całej kd - kołysanie kd
Głaskanie tylnej strony kd
Głaskanie łydki
Głaskanie ugniatające strony podeszwowej stopy - kciukami naprzemiennie
Głaskanie ścięgna Achillesa - opuszkami kciuków jednocześnie
Rozcieranie ścięgna Achillesa - opuszkami kciuków
Rozcieranie głaszczące łydki - stronami dłoniowymi obu rąk
Ugniatanie głaszczące łydki - oburącz podłużnie naprzemiennie
Ugniatanie wałkujące łydki - fala
Rozluźnienie kd
Gimnastyka stawu kolanowego z ugniataniem łydki - ugniatanie przeprowadza się od ścięgna Achillesa do kolana przy jednoczesnym zginaniu i prostowaniu w stawie kolanowym
Ponowne wykonanie:
Głaskanie łydki
Rozcieranie głaszczące łydki - stronami dłoniowymi obu rąk
Ugniatanie głaszczące łydki - oburącz podłużnie naprzemiennie
Ugniatanie wałkujące łydki - fala
G - tylnej strony kończyny
Udo:
G - uda od dołu podkolanowego do stawu biodrowego
R - głaszczące uda płaską dłonią od dołu podkolanowego do stawu biodrowego
U - głaszczące uda (oburącz naprzemiennie podłużnie)
U - wałkujące (fala)
Krążenie pośladkiem
G tylnej strony kkd i rozluźnienie
Opracowanie drugiej kończyny.
Masaż przedniej strony kkd
Rozluźnienie kd - kołysanie
G - przedniej strony kd - płaską dłonią od stawu skokowego do stawu biodrowego
R - głaszczące podudzia - od stawu skokowego do dolnej części uda
G - stawu kolanowego i uda
R - od stawu kolanowego do pachwiny i stawu biodrowego płaskimi dłońmi naprzemiennie
U - głaszczące uda
Ugniatanie wałkujące uda
Gimnastyka stawu kolanowego i biodrowego
Rozcieranie stawu kolanowego
Gimnastyka stawu kolanowego i biodrowego
G - stawu kolanowego i uda
R - od stawu kolanowego do pachwiny i stawu biodrowego płaskimi dłońmi naprzemiennie
U - głaszczące uda
Ugniatanie wałkujące uda
Wykonanie masażu na drugiej kończynie.
Gimnastyka stawów kolanowych i biodrowych - obydwie NN jednocześnie zginanie i prostowanie, obwodzenie
Rozciąganie przywodzicieli
Masaż kkg
Rozluźnienie kg
G - kg (od nadgarstka do stawu ramiennego)
Gimnastyka ręki - palce
Chwyt chiński - rozciąganie śródręcza
Gimnastyka stawu nadgarstkowego
Gimnastyka stawu łokciowego
Gimnastyka stawu ramienno - barkowego
G - przedramienia - od nadgarstka do łokcia płaską dłonią
R - głaszczące przedramienia
U- głaszczące przedramienia
G z gimnastyka w stawie łokciowym
G - ramienia
U - głaszczące ramienia
U - wałkujące ramienia
U - mięśnia naramiennego
Ugniatanie głaszczące mięśnia najszerszego grzbietu - ręka masowanego odwiedziona, kłębik palca małego masażysty ustawiony na bocznym brzegu m najszerszego (masaż w kierunku poprzecznym) podczas masowania masażysta wykonuje lekkie zgięcie i wyprost w stawie barkowym.

Masaż brzucha

G - brzucha w formie kierownicy
G - przedramionami (zbieżne i rozbieżne)ustawionymi w poprzek osi długiej ciała
G - bocznych stron brzucha - od linii pachowych do środka pępka
G - łuków żeber od linii pachowych środkowych do mostka
R - głaszczące brzucha (m prosty)
U - wałkujące mm skośnych
U - wałkujące m prostego brzucha
Unoszenie bocznych stron brzucha
Kołysanie miednicą
Wibracja daszkowa brzucha - daszek ułożony nad pępkiem
Głaskanie - kierownica

Masaż klatki piersiowej

G - podłużne płaską dłonią Th z zejściem na barki i ramiona
R - jw.
R - barku
U mężczyzn mozna wykonać ugniatanie m piersiowych większych
Kołysanie T - pacjent ręce układa na Th masażysta obejmuje swoimi dłoniami ramiona masowanego i pośrednio T i wykonuje kołysanie
Masaż karku i głowy
G - karku - od dolnej części karku do kresy karkowej jednocześnie lub naprzemiennie plaską dłonią
R - kresy karkowej dolnej
Kołysanie głową
Rozciąganie odcinka szyjnego kręgosłupa
G - żuchwy - naprzemiennie lub jednocześnie palcami 2 - 5
G - czoła i głowy - palcami 2 - 5
R - skroni - palcami 2 - 4
R - głowy - od środka na boki
Krążenie czepcem ściegnistym
G - głowy
G - żuchwy - naprzemiennie lub jednocześnie palcami 2 - 5
G - czoła i głowy - palcami 2 - 5
Uziemnienie - rozłączenie
Fizjoterapia


   » powrót do poprzedniej strony

Aby otrzymywać najnowsze informacje :


HABYS - producent wysokiej klasy stołów do masażu.

Stoły do masażu

LurguS - sklep dla masażystów i fizjoterapeutów.

Stoły do masażu

Centrum sztuki masażu -Szkoła masażu.

Szkoła masażu


Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie
związanym z rehabilitacją medyczną.
Rehabilitacja to działanie kompleksowe
stanowiące zespół czynności mających na
celu przywrócenie pełnej lub możliwie
najwyższej do osiągnięcia sprawności
fizycznej lub psychicznej organizmu.

Strona korzysta z plików cookies. Nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki. Administracja nie ponosi odpowiedzialności z zastosowania metod leczenia opisanych w witrynie. Witryna ma charakter informacyjny.